Harmonogram

 

 1. Kim jest klient/osoba z niepełnosprawnością?
  Zrozumienie kwestii niepełnosprawności i identyfikacja stereotypów dot. osób z niepełnosprawnością dotyczących osób z niepełnosprawnością.

 2. Rodzaje niepełnosprawności i różnorodność potrzeb z nich wynikających
  - osoby niewidome i niedowidzące,
  - osoby głuche i niedosłyszące,
  - osoby głuchoniewidome,
  - osoby z niepełnosprawnością ruchową,
  - osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym,
  - osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
  - osoby z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi,
  - osoby z zespołem Aspergera, autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwoju.

 3. Oczekiwania klienta i bariery w obsłudze:
  - savoir vivre w kontakcie,
  - omówienie różnych najczęściej powtarzających się błędów w traktowaniu osób z niepełnosprawnością– case study

 4. Sąd dostępny dla wszystkich:
  - zasady/standardy obsługi klienta z niepełnosprawnością w sądownictwie

Pliki do pobrania:

Obsługa klienta z niepełnosprawnością