Harmonogram

1. Psychologia motywacji – aspekty praktyczne, różne podejścia w motywowaniu klienta,

2. Podstawowe założenia Dialogu Motywującego,

3. Empatia i rozumienie perspektywy klienta, jako podstawy dobrego kontaktu w relacji pomagania w pracy kuratora i urzędnika sądowego,

4. Samoświadomość osób pomagających - konkretne przykłady jej zastosowania,

5. Rozumienie oporu zgodnie z koncepcją Dialogu Motywującego,

6. Opór przed wprowadzeniem zmiany - czyli dlaczego klienci nie chcą dobrych dla siebie zmian,

7. Wykorzystanie zasad dialogu motywującego do pracy z klientem – osobą uzależnioną i osobą stosującą przemoc,

8. Techniki stosowane w dialogu motywującym (pytania otwarte, dowartościowania, odzwierciedlenia proste i złożone, podsumowywanie) -konkretne przykłady wypowiedzi,

9. Praktyczne zastosowanie technik dialogu motywującego – praca w małych podgrupach,

10. Panel dyskusyjny, podsumowanie oraz rozdanie certyfikatów.


Pliki do pobrania:

Dialog motywujący