Harmonogram

 

I. Interpretacja systemu zamówieńpublicznych
1. Funkcjonowanie systemu zamówieńpublicznych-podstawy prawne
2. Nowelizacje systemu zamówień publicznych 2012- 2013
3. Zasady udzielania zamówień publicznych

II. Organizacja zamówień publicznych
1. Regulamin udzielania zamówień publicznych (zamówienia poniżej 14 tys. euro)
2. Komisja Przetargowa
3. Zewnętrzne zlecenia, przygotowania iprowadzenia procedur przetargowych -outsourcing

III. Czynności przygotowawcze przedwszczęciem postępowania
1. Określanie wartości zamówienia
2. Przedstawienie przedmiotu zamówienia
3. Wymogi udziału w postępowaniu i sposób ichoceny
4. Kryteria oceny ofert

IV. Zadania dokumentacyjne zamawiającego
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. Ogłoszenia ( o zamówieniu i udzieleniu zamówienia)
3. Protokół z postępowania

V. Działanie Komisji Przetargowej
1.Kontrolowanie ofert przetargowych
2. Proces konwalidacji ofert
3. Wybór najkorzystniejszej oferty
4. Wyniki postępowania

VI. Umowa
1. Kształt umowy
2. Umowa z zamówień publicznych a kodeks cywilny
3. Ochrona interesu zamawiającego


VII. Środki ochrony prawnej
1. Pismo o niezgodności procedury z Pzp
2. Odwołanie
3. Skarga

VIII. System zarządzania jakością ISO 9001 z uwzględnieniem zasad udzielania zamówień publicznych.

IX. Podsumowanie szkolenia.


Pliki do pobrania:

Zamówienia publiczne dla kadry kierowniczej