Harmonogram

 

1. Prawa i obowiązki kuratorów sądowych

2. Zadania kuratorów wynikające z KRO

3. Postępowanie o wykonywanie
kontaktów dzieci z rodzicami

4. Czynniki niepowodzenia postępowania
kontaktowego

5. Udział kuratora w kontaktach rodzica z
dzieckiem

6. Rola kuratora w postępowaniu
dotyczącym odebrania osoby podlegającej
władzy rodzicielskiej

7. Kurator kolizyjny w świetle art. 99 KRO

8. Zadania kuratora w systemie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie

9. Relacja kuratora i funkcjonariusza policji
w systemie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie

10. Zabezpieczenie pracy kuratora w
ramach wykonywania zadań

11. Ochrona danych osobowych w pracy
kuratora

12. Planowane zmiany prawne w systemie
kurateli


Pliki do pobrania:

Wybrane problemy funkcjonowania kuratorów sądowych w ujęciu prawnym