Harmonogram

 

 

 

1. Praca zespołu, a zmieniające się warunki pracy 
- praca w zespole,a zmiany organizacyjne (strukturalne),
- praca w zespole, a zmiany kadrowe. 

2. Skuteczne wdrożenie nowego pracownika
- projektowanie procesu adaptacji w zespole,
- 3 metody na zapoznanie nowego pracownika z obowiązkami służbowymi,
- integracja zespołu jako klucz do efektywności,
- rola bieżącej oceny efektów pracy w procesie wdrożenia pracownika.

3. 7 kroków skutecznego wdrożenia pracownika do zespołu

- przygotowanie zespołu na przyjęcie nowego pracownika,
- pierwsze dni w nowej pracy (z punktu widzenia pracownika, przełożonego oraz zespołu),
- narzędzia szybkiego i efektywnego procesu wdrożeniowego.

4. Efektywna współpraca w zmieniającym się zespole
-  zasady efektywnej komunikacji w zmieniającym się zespole,
- przechodzenie zespołu przez sytuacje trudne,
- wpływ przełożonego na postawy pracowników.

 


Pliki do pobrania:

Skuteczna współpraca w aspekcie wdrożenia nowych pracowników do zespołu