Harmonogram

 

 1. Wypalenie zawodowe – wprowadzenie teoretyczne:
  a. przyczyny zjawiska tkwiące w jednostce i w organizacji
  b. etapy procesu wypalenia  
  c. wskaźniki świadczące o wypaleniu
  d. typowe objawy i konsekwencje.
   
 2. Kto się wypala a kto nie? – znaczenie różnych czynników:  
  a. komunikacja intra i interpersonalna
  b. asertywności versus uległość
  c. radzenie sobie ze stresem
  d. umiejętność diagnozy własnych predyspozycji i celów zawodowych
  f. zachowanie równowagi między życiem prywatnym i zawodowym.

 3. Rola motywacji wewnętrznej i zewnętrznej w pracy na rzecz innych ludzi.  

 4. Trudne sytuacje związane z pracą „pomagacza”:  
  a. przeciążenie pracą/nadmierne zaangażowanie w sprawy klienta  
  b. brak satysfakcji finansowej
  c. mobbing
  d. niedopasowanie: osobowość pracownika a wymagania środowiska pracy.

 5. Fokus na obszarach problemowych – wymiana doświadczeń uczestników:
  a. praca z wykorzystaniem  case studies  –  rozpoznawanie  sytuacji,  poszukiwanie optymalnych rozwiązań, informacje zwrotne.

 6. Profilaktyka zjawiska wypaleniu – strategie przeciwdziałania:
  a. doskonalenie umiejętności komunikacyjnych  
  b.  opanowanie sztuki asertywności, zarządzania swoimi emocjami,  radzenia sobie ze stresem
  c. superwizja
  d. ćwiczenia relaksacyjne
  e. przydatne wskazówki do wykorzystania w codziennej pracy.

 7. Podsumowanie i zakończenie.
   
 8. Rozdanie certyfikatów ukończenia szkolenia.

Pliki do pobrania:

Problematyka wypalenia zawodowego w pracy kuratorów zawodowych i społecznych 2022