Harmonogram

 

 1. Wstęp – omówienie aktualnego stanu prawnego obejmującego prawo rodzinne:
  a) omówienie problematyki pojęcia prawa rodzinnego i praw dziecka oraz zagadnień uregulowanych w poszczególnych aktach prawnych
  b) podstawowe akty prawne:
  - konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.
  -  ustawa z dnia 25 lutego 1964r. kodeks rodzinny i opiekuńczy
  - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny
  - ustawa z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy  zastępczej
  - ustawa z dnia 1 listopada 1964r. kodeks postępowania cywilnego
  -  konwencja  o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne  Narodów Zjednoczonych dnia 2 listopada 1989r.

 2. Omówienie podstawowych zagadnień z zakresu prawa rodzinnego:
  a) Sytuacja prawna dziecka – dziecko jako podmiot praw i obowiązków
  b) Podstawowa wartość chroniona prawnie – dobro dziecka
  c) Rodzice, pochodzenie dziecka
  d) Obowiązek alimentacyjny
  e) Władza rodzicielska - możliwości prawne ingerencji we władzę rodzicielską
  f) Opieka dla małoletniego
  g) Kontakty z dzieckiem

 3. Zalecenia dotyczące pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej wydane przez PiPS z dnia 26.01.2015r. oraz Rzecznika Praw Dziecka.

 4. Placówki opiekuńczo - wychowawcze i ich szczególna rola w zakresie ochrony praw dziecka - nadzór i kontrola w systemie pieczy zastępczej oraz inne zadania w zakresie systemu pieczy.

 5. Aspekty praktyczne i pytania:
  - procedura sądowa w związku z umieszczeniem dziecka w pieczy społecznej
  - problematyka kontaktów dziecka z członkami rodziny
  - działania podejmowane przez placówki opiekuńczo- wychowawcze w celu powrotu dziecka do rodziny
  - omówienie konkretnych problemów prawnych na podstawie  przygotowanych kazusów przez prowadzącego szkolenie lub w oparciu o sprawy przedstawione przez uczestników szkolenia.

 6. Podsumowanie szkolenia.

Pliki do pobrania:

Prawa dziecka a prawo rodzinne