Harmonogram

 

1.Zasady zarządzania czasem w pracy.

2. Organizowanie swojej pracy zgodnie z priorytetami.

3. Ustalanie priorytetów – sposoby rozpoznania zagadnień priorytetowych.

4. Szacowanie czasu realizacji zadania.

5. Wyznaczanie celów – metoda SMART.

6. Dopuszczalność elastyczności zadań.

7. Radzenie sobie z presją czasu.

8. Jak uchronić się przed „złodziejami czasu” – czynniki wewnętrzne i zewnętrzne niesprzyjające efektywnej pracy.

9. Motywacja w realizacji celu.

10. Tworzenie planów działania.

11. Delegowanie zadań.

12. Asertywność w zarządzaniu czasem.


Pliki do pobrania:

Zarządzanie czasem i efektywna organizacja czasu pracy