Harmonogram

 

1. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie -
wstęp

2. Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie

3. Sprawy o zobowiązanie osoby stosującej
przemoc w rodzinie do opuszczenia
wspólnie zajmowanego mieszkania i jego
bezpośredniego otoczenia lub zakazanie
zbliżania się do mieszkania o jego
bezpośredniego otoczenia - nowe
postępowanie nieprocesowe w KPC

4. Rola Policji i ŻW w sprawach przemocy w
rodzinie

5. Uprawnienia kuratorów sądowych w zakresie
realizacji zapisów ustawy antyprzemocowej

6. Konsekwencje zmian i ich potencjalny wpływ
na praktykę organów działających w
obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

7. Elementy kontroli nad realizacją zakazu
zbliżania się nałożonym przez sąd.

8. Przebieg procedury Niebieskiej Karty a zmiany
w ustawie antyprzemocowej

9. Ochrona danych osobowych w kwestii
przeciwdziałania przemocy w rodzinie

10. Proponowane zmiany ustaw
okołopomocowych w 2021 r.


Pliki do pobrania:

Nowe obowiązki wynikające z tzw. ustawy antyprzemocowej