Harmonogram

 

 

 

I część Warsztaty

1. Uświadomienie wagi omawianego zagadnienia i jego wpływu na rozmaite sfery życia i funkcjonowania dziecka i dorosłego.

2. Praktyczne przedstawienie sposobów reagowania na potencjalnie zaobserwowane zjawisko i zaznajomienie ze schematem procedury interwencji.

 

II część Wykład

1. Cyberprzemoc – charakterystyka zjawiska i skala problemu.

2. Podstawy prawne – ochrona i ściganie przestępstw.

3. Nowe formy zagrożeń w sieci.

4. Specyfika internetu jako podłoża zachowań antyspołecznych i agresywnych.

5. Profilaktyka cyberprzemocy – skuteczne sposoby reagowania.

6. Psychologiczne aspekty cyberprzemocy – ofiara, świadek, sprawca.

7. Reakcja na ujawnienie aktu cyberprzemocy.

8. Praca z ofiarą cyberprzemocy.

 

 


Pliki do pobrania:

Cyberprzemoc – bezpieczeństwo w sieci