Harmonogram

 

 1. Rodzaje zagrożeń w cyberprzestrzeni, sposoby ochrony i profilaktyka – wstęp.

 2. Przedstawienie wybranych dokumentów i aktów prawnych:
  - jakie działania związane z cyberatakami kwalifikowane są jako przestępstwa,
  - jakie kary grożą za popełnianie cyberprzestępstw,
  - jakie prawa ma ofiara, która padła ofiarą cyberprzestępstwa.

 3. Techniki manipulacji, wyłudzanie informacji oraz przestępczość przeciwko godności osobistej.

 4. Rodzaje informacji i ustalenie stopnia istotności.

 5. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji.

 6. Rodzaje zagrożeń dla Bezpieczeństwa Informacji
  - cyberataki (Malware, Phishing, ataki typu DdoS, pendrive i inne nośniki danych),
  - przestępczość ekonomiczna.

 7. Sposoby wykrywania złośliwego oprogramowania.

 8. Ataki socjotechniczne:
  - odróżnianie fałszywej korespondencji,
  - wykorzystywanie mediów społecznościowych,
  - ataki typu APT.

 9. Zarządzanie hasłami dostępu.

 10. Analiza wybranych studiów przypadku, ocena  zachowań, metod działania analiza wybranych rozwiązań wykorzystywanych w urzędzie:
  - świadomość zagrożeń i konieczność  przeciwdziałania im,
  - tworzenie, wdrażanie, utrzymanie oraz rozwój polityki bezpieczeństwa,
  - audyt systemów komputerowych w tym testy penetracyjne.

 11. Bezpieczeństwo urzędu a bezpieczeństwo narodowe.

Pliki do pobrania:

Zagrożenia informatyczne dla pracowników sądów