Harmonogram

1. Wypalenie zawodowe – wprowadzenie teoretyczne: 

a) przyczyny zjawiska tkwiące w jednostce i w organizacji,
b) etapy procesu wypalenia,
c) wskaźniki świadczące o wypaleniu,
d) typowe objawy i konsekwencje.

2.  Kto się wypala a kto nie? – znaczenie różnych czynników:
a) komunikacja intra i interpersonalna,
b) asertywności versus uległość,
c) radzenie sobie ze stresem,
d) umiejętność diagnozy własnych predyspozycji i celów zawodowych,
f) zachowanie równowagi między życiem prywatnym i zawodowym.

3. Rola motywacji wewnętrznej i zewnętrznej w pracy na rzecz innych ludzi.

4. Trudne sytuacje związane z pracą „pomagacza”:
a) przeciążenie pracą/nadmierne zaangażowanie w sprawy klienta,
b) brak satysfakcji finansowej,
c) mobbing,
d) niedopasowanie: osobowość pracownika a wymagania środowiska pracy.

5. Fokus na obszarach problemowych – wymiana doświadczeń uczestników:
a) praca z wykorzystaniem  case studies  –  rozpoznawanie  sytuacji,  poszukiwanie optymalnych rozwiązań, informacje zwrotne.

6. Profilaktyka zjawiska wypaleniu – strategie przeciwdziałania:
a) doskonalenie umiejętności komunikacyjnych,
b)  opanowanie sztuki asertywności, zarządzania swoimi emocjami,  radzenia sobie ze stresem,
c) superwizja,
d) ćwiczenia relaksacyjne,
e) przydatne wskazówki do wykorzystania w codziennej pracy.

8. Podsumowanie i zakończenie.

9. Rozdanie certyfikatów ukończenia szkolenia.


Pliki do pobrania:

Wypalenie zawodowe i radzenie sobie ze stresem