Harmonogram

 

1. Przekazanie sprawy przez Sąd Najwyższy do innego sądu ze względu na „dobro wymiaru sprawiedliwości” i „społeczne postrzeganie sądu jako organu bezstronnego”. Komplikacje procesowe, które mogą wyniknąć ze stosowania  art. 441 k.p.c.

2. „Wyłączenie sądu” na podstawie art. 442 k.p.c. (nemo iudex in causa sua). Wadliwość regulacji zawartej w art. 442 k.p.c. oraz usunięcie tej wadliwości
w ramach nowelizacji do nowelizacji.

3. „Wyłączenie sądu” jako konsekwencja wyłączenia sędziego na mocy ustawy ze względu na przyczyny wymienione w art. 48 § 1 pkt 1 – 4 k.p.c.

4. Procesowe konsekwencje rozpoznania sprawy w sądzie „wyłączonym”.

5. Nowa regulacja postępowania wszczynanego wnioskiem o wyłączenie sędziego.

6. Nowa konstrukcja procesowa – pozostawienie wniosku (i zażalenia) bez żadnych dalszych czynności procesowych.

7. Kontrowersje związane z nieważnością postępowania jako skutkiem rozpoznania sprawy przez sędziego wyłączonego z mocy ustawy.


Pliki do pobrania:

Wyłączenie sędziego i "wyłączenie sądu" po nowelizacji z 4 lipca 2019r. 2022