Harmonogram

 

 

1. Co to jest zespół i dlaczego warto go tworzyć
- Czynniki warunkujące skuteczne działania zespołu,
- Fazy rozwoju zespołu ,
- Role w zespole.

2. Motywacja
- Czym jest motywacja?
- Wartości a motywacja,
- Rola atrybucji i samospełniającego się proroctwa w procesie motywacji,
- Sposób komunikowania wpływający na motywację,
- Etapy zmiany a aktywność kuratora na poszczególnych etapach,
- Typy "osobowości" podpopiecznych i motywatory skuteczne dla każdego z nich,
- Analiza sytuacji trudnych z podopiecznymi i próba ich rozwiązywania - ćwiczenia superwizyjne.

3. Mediacja
- Psychologiczne aspekty konfliktu,
- Definicja mediacji i jej miejsce wśród innych metod rozwiązywania konfliktów i sporów,
- Rodzaje i style prowadzenia mediacji,
- Etapy mediacji, zadania i postępowanie mediatora na każdym etapie,
- Warunki trwałości porozumienia, język porozumienia,
- Wybrane techniki komunikacyjne zwiększające skuteczność mediatora,
- Umiejętność budowania realistycznego porozumienia końcowego,
- Standardy i etyka postępowania mediatora.

Pliki do pobrania:

Współpraca w zespole – rozwiązywanie konfliktów, metody motywacji i mediacji dla kuratorów sądowych