Harmonogram

 

 1. Uzależnienie w ujęciu psychologicznym i prawnym.

 2. Proces uzależnienia – mechanizm powstania i sposoby  przeciwdziałania.

 3. Fakty i mity dotyczące alkoholu.

 4. Fazy uzależnienia od alkoholu.

 5. Biologiczne i farmakologiczne aspekty uzależnienia i  detoksykacja.

 6. Pierwszy kontakt z osobą uzależnioną w pracy kuratora – diagnoza.

 7. Motywowanie osoby uzależnionej do podjęcia leczenia.

 8. Leczenie uzależnień dzieci i młodzieży - możliwości, miejsca.

 9. Ustawa o zobowiązaniu do leczenia i terapia osób uzależnionych od alkoholu.

 10. Rodzina z problemem alkoholowym jako przykład rodziny  dysfunkcjonalnej.

 11. Problematyka przemocy w rodzinie.

 12. Role dzieci w rodzinie z problemem uzależnienia od alkoholu.

 13. Cechy osób współuzależnionych.

 14. Diagnoza współuzależnienia - pierwszy kontakt z osobą współuzależnioną:
  - sposoby motywowania do terapii osób współuzależnionych,
  - terapia osób współuzależnionych, terapia DDA,
 1. Uzależnienie od narkotyków, leków, nikotyny, zaburzenia  jedzenia oraz uzależnienia behawioralne (seksoholizm, hazard i inne).

 2. Placówki leczenia odwykowego.

 3. Panel dyskusyjny, podsumowanie oraz rozdanie certyfikatów.

Pliki do pobrania:

Uzależnienia od alkoholu i zjawisko współuzależnienia w pracy Kuratora