Harmonogram

 

1. Podstawy odpowiedzialności
dyscyplinarnej:
naruszenie obowiązków służbowych
oraz naruszenie zasad etycznych.

2. Stosowanie przepisów karnych w
postępowaniu dyscyplinarnym:
odpowiednie stosowanie przepisów
kodeksu postępowania karnego,
odpowiednie stosowanie
przepisów kodeksu karnego.

3. Czynności rzecznika
dyscyplinarnego: czynności
wyjaśniające, wniosek wszczęcie
postępowania, udział w rozprawie.

4. Postępowanie przed sądem
dyscyplinarnym pierwszej instancji:
skład, czynności, rozprawa,
wyrokowanie.

5. Postępowanie przed sądem
dyscyplinarnym drugiej instancji:
czynności po wydaniu wyroku przez
sąd I instancji, czynności sąd II
instancji, rozprawa odwoławcza,
wyrokowanie.


Pliki do pobrania:

Tryb i zakres czynności prowadzonych przez rzecznika dyscyplinarnego oraz sąd dyscyplinarny 2022