Harmonogram

 

 1. Rola kierownika w zarządzaniu zespołem.

 2. Style zarządzania.

 3. Delegowanie zadań i odpowiedzialności.

 4. Negocjacje z pracownikiem.

 5. Egzekwowanie realizacji zadań.

 6. Informacja zwrotna – „ocena” i korygowanie.

 7. Zarządzanie zespołem przez cele.

 8. Motywowanie pozafinansowe.

 9. Etapy rozwoju kompetencji – typy kryzysów motywacyjnych.

 10. Możliwoci wpływu na pracownika zniechęconego.

 11. Asertywno w zarządzaniu zespołem.

 12. Zarządzanie zespołem w sytuacji konfliktu.

 13. Panel dyskusyjny.

Pliki do pobrania:

Skuteczne zarządzanie zespołem kuratorskim