Harmonogram

 

  1. Prawne uregulowania systemu dozoru elektronicznego w Polsce – retrospekcja zmian ustawowych, ich uwarunkowania i skutki.

  2. Ogólna charakterystyka systemu   dozoru elektronicznego jako formy wykonywania kar, środków   karnych i zabezpieczających.

  3. Najważniejsze organizacyjne, techniczne i logistyczne aspekty funkcjonowania Systemu Dozoru Elektronicznego.

  4. Zagadnienia praktyczne związane z zastosowaniem dozoru elektronicznego i wykonywaniem dozoru, orzecznictwo w zakresie SDE.

 


Pliki do pobrania:

System Dozoru Elektronicznego 2022