HARMONOGRAM

 

I. Etapy wdrożenia dyrektywy o ochronie sygnalistów

 

1. Zakres przedmiotowy obowiązywania dyrektywy o ochronie sygnalistów.

 

2. Zakres podmiotowy obowiązywania dyrektywy o ochronie sygnalistów.

 

3. Podmioty zobowiązane do wdrożenia procedur

 

4. Termin wdrożenia dyrektywy

 

II. Sygnalista – kim jest i jaka jest jego rola w organizacji?

 

1. Definicja: sygnalisty, naruszenia, działań następczych, działań odwetowych itd.

 

2. Warunki objęcia ochroną osoby dokonującej zgłoszenia (sygnalisty)

 

III. Zgłoszenia wewnętrzne i działania następcze

 

1. Organizacja wewnętrznych kanałów zgłaszania informacji o potencjalnych

nieprawidłowościach.

 

2. Działania następcze jakie należy prowadzić w związku ze zgłoszeniami naruszenia

prawa.

 

3. Procedury.

 

IV. Zgłoszenia zewnętrzne i działania następcze

 

1. Obowiązek ustanowienia zewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń.

 

2. Działania następcze w związku ze zgłoszeniami naruszenia prawa.

 

3. Procedury .

 

4. Kiedy osoba dokonująca ujawnienia publicznego zostaje objęta ochroną

 

V. Środki ochrony sygnalistów.

 

1. Zakaz działań odwetowych

 

2. Środki ochrony przed działaniami odwetowymi

 

3. Środki wsparcia

 

4. Zakaz zrzeczenia się praw i środków ochrony prawnej


Pliki do pobrania:

Sygnalista w sektorze publicznym – obowiązki organizacji publicznej w świetle dyrektywy UE