Harmonogram

 

 

1. Istota superwizji - wprowadzenie w tematykę (definiowanie superwizji, znaczenie superwizji, superwizja jako jeden z
wieloosobowych systemów pomocy, superwizja, jako metoda w procesie rozwiązywania problemów, cechy superwizji, kompetencje superwizora).

2. Cele i przedmiot superwizji oraz typy superwizji (opiekuńcza, szkoleniowa, kierownicza, konsultacyjna).

3. Funkcje i korzyści płynące z udziału w superwizji (edukacyjna i wsparcia emocjonalnego).

4. Formy superwizji (tzw. superwizja indywidualna, superwizja grupowa, superwizja w grupie koleżeńskiej).

5. Superwizja jak czynnik chroniący przed wypaleniem zawodowym oraz wobec stresu.

6. Elementy procesu superwizyjnego (superwizor, relacja superwizyjna, kontrakt w superwizji pracy socjalnej, sesja superwizyjna).

7. Przebieg sesji superwizyjnej, warunki superwizji (zawiązanie kontraktu wewnątrzgrupowego, dyskrecja jako
podstawowy wymóg bezpieczeństwa psychologicznego, zasady komunikacji- ustalenie zasad wewnątrzgrupowych).

8. Metody działań superwizyjnych (skuteczność superwizji, trudności).

9. Superwizja w pracy asystenta rodziny (zastosowanie w przykładowych obszarach pracy asystenta rodziny) - Zastosowanie superwizji w pracy socjalnej.

10. Relacja między superwizorem, a pracownikami korzystającymi z superwizji.

11. Podstawy zarządzania superwizyjnego w placówkach pomocy społecznej.

12. Superwizja z perspektywy "mocnych stron" w pomocy społecznej. Korzyści wynikające ze stosowania superwizji.

13. Panel dyskusyjny, podsumowanie oraz rozdanie certyfikatów.

 


Pliki do pobrania:

Superwizja jako metoda zarządzania oraz doskonalenia zawodowego i osobistego