Harmonogram

 

 1. Urzędnik jako wizytówka sądu - wizerunek własny i sądu:
  - autoprezentacja, czyli budowanie pozytywnego wizerunku,
  - zachowania niewłaściwe a preferowane i wzorcowe,
  - świadomość siebie i własnych zachowań w kontakcie z interesantem.

 2. Okazywanie zainteresowania interesantowi – główne zasady.

 3. Rozpoznawanie potrzeb interesanta:
  - komunikacja niewerbalna,
  - przebieg pierwszego kontaktu z interesantem.

 4. Postawa urzędnika – zaangażowanie jako oznaka profesjonalizmu i życzliwości.

 5. Zastrzeżenia interesanta – specyficzne problemy urzędnika:
  - prawidłowa postawa urzędnika,
  - asertywność w rozmowie z interesantem.

 6. „Trudny klient”:
  - charakterystyka profili interesantów,
  - podłoża zachowań roszczeniowych, wzburzenia, agresji.

 7. Wiedza – oczekiwania interesanta.

 8. Dyskrecja – komfort interesanta podczas obsługi.

 9. Kontakt telefoniczny.

 10. Korespondencja e-mail.

 11. Metody wspomagające kontakt z klientem:
  - psychologia komunikacji interpersonalnej

 12. Savoir vivre w kontakcie z osobą niepełnosprawną: 
  - rodzaje niepełnosprawności i różnorodne potrzeby z nich wynikających.

Pliki do pobrania:

Standardy jakości obsługi interesantów w sądach powszechnych