Harmonogram

 

 1. Diagnoza problemu:
  - Analiza dokumentów
  - Wywiad
  - Obserwacja
  - Informacje od rodziny
  - Informacje od otoczenia

 2. Motywacja:
  - Definicja Motywacji
  - Procesy motywacyjne
  - Motywacja w pracy
  - Rodzaje motywacji:
  a) Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
  b) Motywacja pozytywna i negatywna

 3. Techniki motywowania ludzi do zmiany zachowania :
  - Techniki
  - Reguły stosowania technik modyfikacji zachowań
  - Motywowanie nastolatka adolescencja

 4. Metody wywierania wpływu – Socjotechniki:
  - Socjotechniki – definicja pojęcia
  - Techniki wywierania wpływu
  - Obrona przed socjotechnikami
  - Dbanie o siebie i swoją rodzinę - kontrola złości i stresu

Pliki do pobrania:

Metody motywacyjne i metody wywierania wpływu w pracy kuratora