Harmonogram

 


1. Stres związany z niebezpieczeństwem w pracy –kluczowe symptomy, rozpoznawanie oraz
profilaktyka i radzenie sobie z pojawiającymi się zagrożeniami w wymienionym obszarze.

2. Dystans emocjonalny do zadań zawodowych a zachowanie równowagi emocjonalnej.

3. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w pracy.

4. Agresja słowna i fizyczna w miejscu publicznym.

5. Zasady reagowania na agresję.

6. Zarządzanie emocjami jako warunek skuteczności w podejmowanych zadaniach oraz efektywnego
funkcjonowania zawodowego.

7. Obsługa trudnego interesanta – szczególne wyzwanie czy codzienność w pracy kuratora.

8. Techniki radzenia sobie z trudnym klientem.

9. Typologia trudnych klientów i zasady profesjonalnego postępowania.

10. Style zachowań trudnych klientów i sposoby walki z nimi. Analiza motywów zachowań trudnych
klientów. Modele osobowości trudnych rozmówców.

11. Asertywność z kontaktach z trudnym klientem.

12. Misja nadzoru nad nieletnimi i podopiecznymi rodzinami – aspekt prawny, strategia działania, cele.

13. Identyfikowanie problematycznych podopiecznych oraz adekwatne reagowanie.

14. Nawiązanie kontaktu pomiędzy kuratorem a nadzorowanym.

15. Trudne sytuacje w pracy a stres w relacji z przełożonym lub osobą z zespołu. Strategie radzenia
sobie w złożonych sytuacjach zawodowych.


Pliki do pobrania:

Psychologiczne aspekty pracy kuratora sądowego 2022