Harmonogram

 

 1. Przemoc wobec dziecka - definicja i klasyfikacje.

 2. Jak zdefiniować wykorzystywanie seksualne?

 3. Zachowania noszące znamiona wykorzystywania seksualnego.

 4. Przemoc seksualna wobec dzieci w prawie karnym.

 5. Diagnoza i rozpoznawanie przemocy seksualnej wobec dzieci.

 6. Praktyczne wskazówki dla profesjonalistów do pomocy dziecku - ofierze przemocy seksualnej.

 7. Rola opiekunów prawnych w udzieleniu pomocy dziecku krzywdzonemu seksualnie:
  a) cel kontaktu i współpracy z opiekunem,
  b) strategia rozmowy z opiekunem potencjalnie krzywdzącym,
  c) strategia rozmowy z opiekunem potencjalnie współpracującym.

 8. Przesłuchiwanie dzieci - ofiar molestowania seksualnego - zasady i wymogi.

 9. Formy pomocy dziecku - ofierze molestowania seksualnego.

 10. Rozdanie certyfikatów ukończenia szkolenia.

Pliki do pobrania:

Przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu dzieci