HARMONOGRAM

 

1. Omówienie celu i korzyści szkolenia

 

2. Omówienie poszczególnych modułów

 

3. Kontakt z uczestnikami szkolenia – zasady pracy

 

4. Przedstawienie się uczestników i ich oczekiwań – ćwiczenie integracyjne budujące otwartość i zaufanie do grupy i trenera.

 

5. Niepełnosprawność w ujęciu prawnym i biologicznym:

- regulacje prawne – kto jest osobą z niepełnosprawnością

- klasyfikacja formalna – rodzaje orzeczeń o niepełnosprawności

- osoby z niepełnosprawnością w społeczeństwie – aspekty prawne i

psychologiczne

 

6. Prawa osób z niepełnosprawnościami:

- uprawnienia w pracy

- ulgi podatkowe (rehabilitacyjne)

- ulgi komunikacyjne

- dofinansowania przysługujące osobom z niepełnosprawnością

- obowiązki pracodawców zatrudniających osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności

- obowiązki podmiotów publicznych w zapewnieniu dostępności osobom z niepełnosprawnościami

 

6. Rodzaje i stopnie niepełnosprawności i ich wpływ na sposób funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością w pracy:

- osoby z niepełnosprawnością ruchową;

- osoby niewidome i niedowidzące;

- osoby głuche i niedosłyszące;

- osoby głuchoniewidome;

- osoby z niepełnosprawnością intelektualną,

- osoby z niepełnosprawnością psychiczną

- osoby z zespołem Aspergera, zaburzeniami ze spektrum autyzmu

- osoby z niepełnosprawnością neurologiczną

- osoby z innymi rodzajami niepełnosprawnością np. cukrzycą, schorzeniami kardiologicznymi i inne

 

7. Savoir-vivre w kontakcie z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności:

- zachowanie w kontakcie z osobami z niepełnosprawnością

- sposób komunikacji z osobami z niepełnosprawnością - praktyczne wskazówki, case study

- język włączający


Pliki do pobrania:

Prawa osób z niepełnosprawnością oraz zasady komunikacji i savoir z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności 2022