Harmonogram

 

I. Pracownicze plany kapitałowe

1) Co to jest pracowniczy plan kapitałowy
2) Podmiot zatrudniający – kto ma obowiązek
tworzyć PPK
3) Podmioty wyłączone z obowiązku tworzenia PPK
4) Mikroprzedsiębiorcy
5) Brak obowiązku tworzenia PPK przez podmiot
prowadzący PPE
6) Osoba zatrudniona w rozumieniu ustawy o PPK
7) Wejście w życie ustawy o PPK a stosowanie jej
przepisów przez podmiot
zatrudniający
8) Kryterium liczby osób zatrudnionych
9) Sposób ustalenia liczby osób zatrudnionych

II. Umowy w PPK
1) Dwa rodzaje umów w PPK
2) Sankcje karne w razie uchybienia obowiązkowi
zawarcia umów w PPK.
3) Umowa o zarządzanie PPK
4) Z kim podmiot zatrudniający zawiera umowę o
zarządzanie PPK
5) Wybór instytucji finansowej w porozumieniu z
zakładową organizacją związkową lub
reprezentacją osób zatrudnionych
6) Umowa o prowadzenie PPK
7) Kto zawiera umowę o prowadzenie PPK
8) Wiek osoby zatrudnionej a jej włączenie do PPK:
a) Osoby zatrudnione – w wieku od 18 lat, a przed
ukończeniem 55 lat
b) Osoby zatrudnione – w wieku od 55 lat, a przed
ukończeniem 70 lat
c) Osoby zatrudnione – w wieku od ukończenia 70. roku
życia
9) Termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK


III. Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający i uczestnika PPK
1) Wpłata podstawowa i dodatkowa
2) Wpłata podstawowa finansowana przez podmiot
zatrudniający
3) Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika
PPK
4) Wpłata podstawowa w wysokości 2%
wynagrodzenia
5) Wpłata podstawowa w obniżonej wysokości
6) Wpłata dodatkowa finansowana przez podmiot
zatrudniający
7) Wpłata dodatkowa finansowana przez uczestnika
PPK

V. Środki zgromadzone w PPK – rozporządzanie,
dysponowanie na wypadek śmierci,
podział w razie rozwodu
1) Wypłata środków zgromadzonych na rachunku PPK
2) Wypłata po osiągnięciu przez uczestnika PPK 60.
roku życia
3) Wypłata (dla uczestnika PPK)
4) Wypłata w formie świadczenia małżeńskiego
5) Wypłata przed ukończeniem przez uczestnika PPK
60. roku życia
6) Wypłata w razie poważnego zachorowania
7) Wypłata na pokrycie wkładu własnego przy zakupie
mieszkania lub budynku
mieszkalnego (z obowiązkiem zwrotu)
8) Ograniczenia dotyczące wypłaty na wkład własny
9) Wypłata transferowa
10) Dyspozycje uczestnika PPK na wypadek jego
śmierci
11) Podział środków w razie rozwodu, unieważnienia
małżeństwa, ustania małżeńskiej
wspólności majątkowej
12) Wyłączenie spod egzekucji środków
zgromadzonych na rachunku PPK


Pliki do pobrania:

Pracownicze Plany Kapitałowe