Harmonogram

 

 1. Geneza „trudnego klienta” (praca „na przypadkach”)- m.in.:
  - klient chory psychicznie,
  - klient agresywny i wzbudzający lęk,
  - klient w kolizji z prawem:
  a. charakterystyka profili klientów
  b. podłoże zachowań roszczeniowych, wzburzenia, agresji
  c. metody oddziaływania na klientów

 2. Kontakt z klientem uzależnionym
  a. motywacja i proces zmiany
  b. trudności motywacyjne jako cześć obrazu choroby
  c. rozmowa motywująca „krok po kroku”

 3. Metody wspomagające kontakt z klientem
  a. analiza zasobów osobistych.
  b. psychologia komunikacji interpersonalnej
  - warunki skutecznej komunikacji
  - komunikacja w relacji niesienia pomocy
  c. asertywność jako niezbędny element  postawy profesjonalnej
  – teoria i praktyka

 4. Trening antystresowy -jak zadbać o dobrostan psychiczny i opanować lęk?
  a. analiza źródeł stresu
  b. ćwiczenia relaksacyjne
  c. panowanie nad lękiem
  d. grupa wsparcia w środowisku pracy

 5. Panel dyskusyjny.

 6. Rozdanie materiałów i certyfikatów

Pliki do pobrania:

Praca z trudnym klientem. Zasady dobrej komunikacji i asertywnego reagowania w pracy kuratora