Harmonogram

 

  1. Inicjowanie działań w stosunku do agresywnych małoletnich.

  2. Praca z osobą małoletnią agresywną i stosującą przemoc.

  3. Techniki neutralizacji zachowań agresywnych.

  4. Techniki manipulacji stosowane przez sprawców przemocy (szczególnie dzieci i młodzież).

  5. Budowanie odpowiedniej więzi komunikacyjnej.

  6. Przykładowy scenariusz rozmowy, wskazówki do prowadzenia rozmowy, eliminowanie ewentualnych błędów.

  7. Umiejętność radzenia sobie z emocjami towarzyszącymi pracy z agresywnym małoletnim. Asertywność, techniki negocjacji.

  8. Aspekty prawne w przypadku pojawienia się sytuacji przemocowych z udziałem małoletniego.

Pliki do pobrania:

Praca z agresywnym małoletnim 2022