Harmonogram

 

1. Autonomiczny charakter elektronicznego postępowania upominawczego – likwidacja przekazywania spraw, w których brak jest podstaw do wydania nakazu zapłaty oraz w razie wniesienia sprzeciwu od elektronicznego nakazu zapłaty.

2. Skutki ponownego wytoczenia powództwa w tej samej sprawie w terminie trzech miesięcy od umorzenia elektronicznego postępowania upominawczego (zachowanie skutków wcześniejszego wytoczenia powództwa, orzekanie o kosztach elektronicznego postępowania upominawczego).

3. Częściowe zaskarżenie elektronicznego nakazu zapłaty.

4. Przepisy wspólne o postępowaniu nakazowym i postępowaniu upominawczym.

5. Poszerzenie zakresu świadczeń, którymi można objąć nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

6. Komplikacje związane z treścią nakazu zapłaty w sytuacji, gdy pozwany ma siedzibę albo miejsce zamieszkania za granicą.

7. Ograniczenie podstaw wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

8. Uprawnienie referendarza sądowego do wydawania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.


Pliki do pobrania:

Postępowanie nakazowe, upominawcze oraz elektroniczne postępowanie upominawcze po nowelizacji z 4 lipca 2019 r. 2022