Harmonogram

 

1. Podstawy odpowiedzialności
dyscyplinarnej kuratorów sądowych:
naruszenie obowiązków służbowych oraz
naruszenie zasad etycznych.

2. Stosowanie przepisów karnych w
postępowaniu dyscyplinarnym: odpowiednie
stosowanie przepisów kodeksu
postępowania karnego, odpowiednie
stosowanie przepisów kodeksu karnego.

3. Czynności rzecznika dyscyplinarnego:
czynności wyjaśniające, wniosek wszczęcie
postępowania, udział w rozprawie.

4. Postępowanie przed sądem dyscyplinarnym
pierwszej instancji: skład, czynności, rozprawa,
wyrokowanie.

5. Postępowanie przed sądem dyscyplinarnym
drugiej instancji: czynności po wydaniu wyroku
przez sąd I instancji, czynności sąd II instancji,
rozprawa odwoławcza, wyrokowanie.


Pliki do pobrania:

Postępowanie dyscyplinarne w sprawach dotyczących kuratorów sądowych 2022