Harmonogram

 

 

 

Część I

1. Zasady sporządzania korespondencji i przekazywania jej za granicę.

2. Podstawy prawne dla przekazywania wniosków.

3. Rodzaje wniosków kierowanych za granicę w ramach pomocy prawnej w sprawach cywilnych. 

4. Przekazywanie wniosków o udzielnie pomocy prawnej w sprawach cywilnych w ramach UE oraz poza UE. 

5. Doręczanie dokumentów w ramach UE oraz Poza UE – formularze.

6. Europejski atlas sądowniczy w sprawach cywilnych.

7. Podsumowanie części pierwszej szkolenia.Część II

1. Wybór sposobu przekazania wniosku.

2. Uznawanie za doręczone przesyłek nieodebranych w ramach UE oraz poza UE.

3. Wykonywanie wniosków organów państw obcych o dokonanie czynności w drodze pomocy prawnej. 

4. Sprawy problematyczne – panel dyskusyjny.

 

 


Pliki do pobrania:

Obrót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych dla sądów powszechnych