Harmonogram

 

 

 

1. Rola menadżera w zarządzaniu zespołem

2. Style zarządzania

3. Delegowanie zadań i odpowiedzialności

4. Negocjacje z pracownikiem

5. Egzekwowanie realizacji zadań

6. Informacja zwrotna – „ocena” i korygowanie

7. Zarządzanie zespołem przez cele

8. Motywowanie pozafinansowe
• Walka z demotywacją
• Pozafinansowe formy motywowania pracowników
• Motywacja a delegowanie
• Motywacja a przywództwo
• Rola ocen pracowniczych i indywidualnego programu rozwoju zawodowego

9. Etapy rozwoju kompetencji – typy kryzysów motywacyjnych

10. Możliwości wpływu na pracownika zniechęconego

11. Asertywność w zarządzaniu zespołem

12. Zarządzanie zespołem w sytuacji konfliktu

13. Panel dyskusyjny
 
 

Pliki do pobrania:

Narzędzia managerskie kierownika oraz pozafinansowe metody motywowania pracowników 2022