Harmonogram

 

1. Czym jest mobbing?

 

2. Cechy charakterystyczne mobbingu.

a. 45 cech mobbingu wg Heinza Leymana.

b. Warunki sprzyjające rodzeniu się zjawiska.

c. Konfliktjako źródło mobbingu.

d. Mechanizm rozwoju zjawiska – od konfliktu do

wykluczenia.

 

3. Identyfikowanie i rozpoznawanie mobbingu.

a. Mobber – cechy charakterystyczne osób

dopuszczających się mobbingu.

b. Ofiara – cechy charakteryzujące osoby będące

ofiarami mobbingu.

c. Zachowania wskazujące na istnienie zjawiska.

 

4. Działania praktyczne zapobiegające zjawisku:

a. z zakresu codziennego zarządzania;

b. komunikacja w zespole;

c. zasady dotyczące kultury pracy;

 

5. Reagowanie na mobbing.

a. Z punktu widzenia przełożonego

b. Z punktu widzenia obserwatora

c. Z punktu widzenia ofiary

d. Reagowanie na różne zachowania osoby

przejawiającej tendencje do bycia mobberem.

 

6. Przepisy Kodeksu Pracy dotyczące mobbingu.

a. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników

b.Możliwe roszczenia i odszkodowania dla ofiar

mobbingu

c. Przypadki wyjęcia odpowiedzialności po stronie

pracodawcy

 

7. Przeciwdziałanie dyskryminacji i molestowaniu

seksualnemu w miejscu pracy.

 

8. Procedura antymobbingowa – zakres, stosowanie.

 

9. Komisje antymobbingowe – zasady działania.


Pliki do pobrania:

Mobbing w miejscu pracy- ujęcie prawno-psychologiczne 2022