Harmonogram

 

 1. Zagadnienia ogólne - losowy i równy przydział spraw - niezmienność składu orzekającego.

 2. Zagadnienia szczegółowe
  a) System informatyczny do przydziału spraw – System Losowego Przydziału Spraw
  b) "Pracownik sekretariatu" (PS), 
  c)"Administrator lokalny" (AL).

 3. Przydział według kategorii spraw
  .
 4. Przydział spraw według podział u czynności oraz regulamin urzędowania sądów powszechnych.

 5. Przydział w mniejszym zakresie:
  a) pełniona funkcja, 
  b) uczestniczenie w przydziale spraw innej kategorii, specjalizacja.

 6. Przydział spraw rozpoznawanych:
  a) w składzie 3 osobowym, 
  b) w składzie ławniczym.

 7. Odstępstwa od losowości :
  a) kryterium terytorialne, 
  b) kategorie spraw.

 8. Sprawy wyłączone z ponownego przydziału:
  a) sprawy ponownie zarejestrowane
  b) powiązanie spraw już przydzielonych

 9. Wstrzymanie podziału spraw:
  a) nieobecnośc,i
  b) przekroczenia liczby sesji, 
  c) zakończenie sesji, 
  d) pełnienie funkcji.

 10. Ponowny przydział spraw:
  a) wyłączenie referenta, 
  b) sposób załatwienia spraw.

 11. Czynności w sprawach załatwionych.

 12. Zmiana składu sądu – przyczyny:
  a) zmiana miejsca służbowego sędziego
  b)zwolnienie z obowiązku rozpoznania spraw
  c) zakończenie służby

 13. Przydział kolejnego sędziego, asesora sądowego lub referendarza sądowego.

 14. Podział referatu – przyczyny.

 15. Plan dyżurów, plan zastępstw.

 

Zakres prawny:

1.P.u.s.p. – ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych,

2.k.p.k – kodeks postępowania karnego,

3.k.p.c. – kodeks postępowania cywilnego,

4. r.u.s.p. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. (Dz.U. poz. 2316).


Pliki do pobrania:

Losowy i równomierny przydział spraw 2022