Harmonogram

 

 

 

1. Język sali sądowej
- styl i struktura procesu komunikacji na sali sądowej,
- uczestnicy rozpraw i ich kompetencje językowe,
- bezstronność i neutralność jako założenia efektywnej komunikacji sędziego.

2. Formalizm, a komunikacja na sali rozpraw
- procedury sądowe wpływające na komunikację (granice sytuacji komunikacyjnej),
- możliwości i ograniczenia dla sędziego wynikające z proceduralnego charakteru komunikacji na sali rozpraw.

3. Komunikacja parawerbalna w pracy sędziego
- styl komunikowania,
- intonacja, tempo wypowiedzi,
- asertywność na sali rozpraw.

4. Techniki stosowane przez uczestników rozpraw
- manipulacja,
- kłamstwo,
- wywieranie wpływu.

5. Wyznaczniki skutecznej komunikacji na sali rozpraw
- aktywne słuchanie,
- zadawanie pytań (pytania otwarte, zamknięte)
- parafraza,
- teoria 4 poziomów komunikacji.

6. Pytania i dyskusja

Pliki do pobrania:

Komunikacja sędziów z uczestnikami rozpraw