Harmonogram

 

 

I. Kara ograniczenia wolności w polskim prawie karnym materialnym

1. Nazwa kary

2. Wprowadzenie kary ograniczenia wolności do polskiego porządku prawnego

3. Granice wymiaru kary

4. Wykonywanie kary ograniczenia wolności z obowiązkiem nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne

5. Wykonywanie kary ograniczenia wolności z potrąceniem części wynagrodzenia za pracę

6. Obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary

7. Środki orzekane fakultatywnie obok kary ograniczenia wolności

 

II. Koncepcja jedności kary ograniczenia wolności w nowym modelu tej kary po nowelizacji Kodeksu karnego z dnia 20.02.2015 r.

 

III. Kara ograniczenia wolności w prawie o wykroczeniach w świetle najnowszych zmian polityki kryminalnej

 

IV. Wymiar kary ograniczenia wolności i jego wpływ na efektywne wykonywanie tej kary

1. Wymiar kary ograniczenia wolności

2. Efektywność kary ograniczenia wolności

 

V. Współpraca kuratorów sądowych z osobami organizującymi i nadzorującymi pracę skazanych w ramach kary ograniczenia wolności

1. Praca społecznie użyteczna jako środek resocjalizacyjny

2. Współpraca kuratorów z podmiotami, w których jest wykonywana praca na cele społeczne

3. Wywiązywanie się przez podmioty z obowiązków związanych z organizowaniem prac na cele społeczne

4. Kara ograniczenia wolności w ocenie osób nadzorujących jej wykonanie

5. Współpraca osób organizujących i nadzorujących pracę skazanych z kuratorami sądowymi

6. Włączenie organizacji pozarządowych i przedstawicieli samorządu terytorialnego w proces resocjalizacji skazanych

 

VI. Podsumowanie

 


Pliki do pobrania:

Kara ograniczenia wolności – geneza, orzekanie, wykonywanie 2022