Harmonogram

 

 1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie Odróżnienie konfliktu od przemocy, statystyki, definicja, rodzaje, czynniki ryzyka. Praktyczne wskazówki i przykłady na przypadkach, rozwiązywanie problemów związanych z diagnozą zjawiska przemocy w odróżnieniu od konfliktu, agresji
  .
 2. Procedura Niebieskiej Karty.

 3. Rozmowa z osobą doświadczającą przemocy. Nawiązanie kontaktu i prowadzenie konstruktywnej rozmowy. Przykłady pytań, struktura rozmowy.

 4. Tworzenie planu bezpieczeństwa - praktyczne wskazówki do prowadzenie rozmowy z osobą doświadczającą przemocy w zakresie ochrony przed sprawcą przemocy.

 5. Praca z osobą stosującą przemoc:
  - Typy sprawców przemocy – badania.
  - Techniki neutralizacji, manipulacji stosowane przez sprawców przemocy w rodzinie.
  - Nauka radzenia sobie z manipulacjami stosowanymi przez sprawców przemocy.
  - Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.
  - Techniki motywacji.
  - Budowanie komunikatu interwencyjnego wobec osoby stosującej przemocy .
  - Motywowanie do leczenia, udziału w zajęciach korekcyjno-edukacyjnych
  - Przykładowy scenariusz rozmowy, wskazówki do prowadzenia rozmowy, eliminowanie ewentualnych błędów.

 6. Umiejętność radzenia sobie z emocjami towarzyszącymi pracy ze sprawcą i ofiarą przemocy. Asertywność, techniki negocjacji.

 7. Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym:
  - Diagnozowanie sytuacji dziecka w rodzinie i metody wsparcia dzieci doświadczających przemocy w rodzinie.
  - Czynniki wskazujące na krzywdzenie dziecka.
  - Postawy rodzicielskie wpływające na krzywdzenie.
  - Praktyczne wskazówki w oparciu o przykłady z praktyki, pozwalające na rozpoznanie problemu przemocy wobec dzieci.

 8. Praca z osobą uzależnioną - motywowanie do leczenia.

 9. Podejmowanie interwencji w środowiskach dotkniętych patologią:
  - Praca warsztatowa – wyznaczania celów pracy z rodziną.
  - Praca zespołowa, podział zadań.

Pliki do pobrania:

Interwencja wobec przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym 2022