Harmonogram

 

 1. Problem uzależnienia od alkoholu:
  - uzależnienie i jego rodzaje,
  - picie ryzykowne i szkodliwe,
  - psychologiczne mechanizmy uzależnienia,
  - skala zjawiska w Polsce - dane statystyczne,
  - dlaczego ludzie się uzależniają – prawdy i mity na temat alkoholu,
  - młodzież a alkohol,
  - fazy uzależnienia – wizualizacja

 2. Rodzina z problemem alkoholowym oraz  współuzależnienie jako sposób przystosowania do życia z osobą uzależnioną:
  - cechy prawidłowej rodziny,
  - wpływ uzależnienia na funkcjonowanie rodziny (m.in.  omówienie mechanizmów obronnych)
  - fazy przystosowania do życia w rodzinie z problemem  alkoholowym,
  - cechy i konsekwencje zdrowotne współuzależnienia
  - sytuacja dzieci w rodzinie alkoholowej,
  - współuzależnienie oraz DDA,
  - współwystępowanie problemu uzależnienia i przemocy w rodzinie,
  - możliwości pomocy psychologicznej członkom rodziny z problemem alkoholowym,

 3. Procedura zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego:
  - podstawa prawna procedury
  - przesłanki do uruchomienia procedury,
  - uprawnienia kuratorów sądowych,
  - uprawnienia osoby składającej wniosek,
  - postępowanie dowodowe,
  - uprawnienia osoby zobowiązanej do leczenia  odwykowego,
  - postępowanie przed sądem,

 4. Rozpoznanie i sposoby rozwiązywania trudności w trakcie realizacji procedury zobowiązania do leczenia w praktyce,

 5. Procedura postępowania z osobą zgłoszoną do zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego,

 6. Pierwszy kontakt z osobą uzależnioną - motywowanie do podjęcia leczenia,

 7. Metody leczenia osób uzależnionych oraz system leczenia odwykowego w Polsce,

 8. Panel dyskusyjny, podsumowanie oraz rozdanie certyfikatów.

Pliki do pobrania:

Interwencja w rodzinie z problemem alkoholowym oraz procedura zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego 2022