Harmonogram

 

1. Zasady użytkowania elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) odpowiedzialności i uprawnienia.

2. Zasady i tryb postępowania z dokumentacją elektroniczną.

3. Dekretowanie pism.

4  Zasady i tryb parafowania i podpisywania pism.

5. Zasady i tryb postępowania z korespondencją  wewnętrzną.

6. Zasady prowadzenia spraw.

7. Zasady rozdziału przesyłek wpisanych do rejestru  przesyłek wpływających (RPW) do właściwych komórek organizacyjnych lub osób.

8. Zasady i tryb postępowania przy wysyłce korespondencji.

9. Zasady polityki bezpieczeństwa systemu EZD.

10. Zasady postępowania w przypadku awarii systemu EZD
.
11. Sposób postępowania z dokumentacją w przypadku awarii  systemu EZD.

12. Proces obiegów dokumentów.

13. Odbiór korespondencji wpływającej.

14. Rejestracja korespondencji wpływającej.

15. Odwzorowanie cyfrowe korespondencji wpływającej.

16. Rozdzielanie przesyłek wpływających.

17. Zarządzanie wersją papierową dokumentacji gromadzonej.

18. Przyjmowanie dokumentacji do składu chronologicznego.

19. Wypożyczanie i zwracanie dokumentacji papierowej.

20. Wycofywanie dokumentacji papierowej.

21. Przekazywanie dokumentacji papierowej ze składu chronologicznego do archiwum zakładowego.

22. Zarządzanie informatycznymi nośnikami danych w składzie informatycznych nośników danych

23. Przyjmowanie informatycznych nośników danych do składu informatycznych nośników danych i ich przechowywanie

24. Przekazywanie dokumentacji znajdującej się na stanie  składu informatycznych nośników danych do archiwum zakładowego.

25. Rejestracja w systemie EZD zwrotnych potwierdzeń  odbioru do spraw prowadzonych w postaci elektronicznej nadzorowanie procesu.

 


Pliki do pobrania:

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją