Harmonogram

 

 1. Przepisy prawne w zakresie dostępu do informacji  publicznej w sądach powszechnych:
  - Ochrona danych osobowych a informacje publicznej,
  - Prawo do informacji publicznej,
  - Ograniczanie dostępu do informacji,
  - Zmiany prawodawstwie dot. informacji publiczna.

 2. Informacja publiczna w sądach powszechnych:
  - Definicja informacji publicznej,
  - Informacje chronione prawnie,
  - Dane osobowe osób pełniących funkcje publiczne,
  - Zamówienia publiczne – informacje uzyskane w  trakcie postępowań,
  - Majątek publiczny,
  - Oświadczenia majątkowe. Omówienie planowanych  zmian w kontekście regulacji dotyczących jawności  życia publicznego. Kto będzie zobowiązany do  złożenia oświadczenia majątkowego? Zakres oświadczenia majątkowego. Kim jest sygnalista?

 3. Biuletyn Informacji Publicznej:
  - Przekazywanie informacji,
  - Bezczynność organu.

 4. Podmioty w sądach powszechnych a  udostępnianie informacji publicznej:
  - Zobowiązania do udostępnienia celem ponownego  wykorzystania,
  - Przekazywanie danych do zbiorów informacyjnych,
  - Zwolnienie z obowiązku udostępniania informacji,
   - Ponowne wykorzystanie informacji – zasady, konsekwencje.

 5. Udostępnienie informacji publicznej:
  - Zabezpieczenia organizacyjne, informatyczne i  techniczne udostępnienia,
  - Instrumenty prawne dla osób zainteresowanych,
  - Konsekwencje nieudostępnienia informacji publicznej.

 6. Sankcje i pozostałe konsekwencje nieprawidłowego procesu udostępniania informacji publicznej.

 7. Warsztaty praktyczne.

Pliki do pobrania:

Dostęp do informacji publicznej w sądach powszechnych 2022