Harmonogram

 

  1. Diagnoza  - opis sytuacji, osoby, zachowania istotne informacje, oddzielanie faktów od interpretacji, formułowanie wniosków.

  2. Komunikacja z podopiecznym w procesie diagnozy (pytania zamknięte i otwarte, parafraza, podsumowanie, odzwierciedlanie) interakcja z podopiecznym (rola komunikacji pozawerbalnej).

  3.  Role schematów i atrybucji w procesie diagnozy, efekt halo i samospełniające się proroctwo, a zafałszowanie danych.

  4. Planowanie działań, metodologia SWOT, formułowanie celów szczegółowych i ogólnych.

  5. Typologia osobowości (na podstawie ICD 10, DSM IV)  i specyfika podejścia do podopiecznego.

  6. Zaburzenia psychiczne a zaburzenia osobowości (rozróżnienie, praktyczne wskazówki diagnostyczne, zaburzenia osobowości a rys osobowościowy).

  7.  Motywowanie podopiecznego do zmiany w zależności od typu osobowości, elementy dialogu motywującego.

  8.  Podejście systemowe do problemów w rodzinie (diagnoza i opis objawu jako zaburzenia systemu rodzinnego).

  9.  Elementy interwencji kryzysowej (jak rozmawiać z osoba w trudnej sytuacji, objawy ASD i PTSD). 

Pliki do pobrania:

Diagnoza w pracy kuratora, praca z podopiecznym