Harmonogram

 

 

 

1. Sylwetka osoby skazanej. 

2. Typologia zaburzeń podstawowe objawy.

3. Rozpoznawanie zaburzenia osobowości, techniki komunikacji i postępowania z  każdym z zaburzeń.

4. Osobowość a uwarunkowania sytuacyjne jako przyczyny zachowań karalnych.

5. Sposoby reagowania i wskazówki do pracy z klientami z zaburzeniami psychicznymi i osobowości.

6. Praca ze skazanym – diagnoza stadiów zmiany i sposoby pracy na każdym z etapów.

7. Przyczyny oporu przed zmianą i sposoby przeciwdziałania im.


Pliki do pobrania:

Diagnoza osoby skazanej 2022