Harmonogram

 

 1. Psychopatologia – istota zaburzeń występujących na tle psychicznym:  
  - charakterystyka człowieka doświadczającego zaburzeń psychicznych,
  - diagnozowanie i klasyfikacja chorób psychicznych,  
  - charakterystyka wybranych zaburzeń.

 2. Osoba chora psychicznie jako klient instytucji pomocowej.

 3.  Specyfika pracy z osobami chorymi – zagadnienia praktyczne:
  -  kontakt z chorym w zakresie wypełniania obowiązków zawodowych,
  - praca z podopiecznym z zaburzeniami psychicznymi, który jest sprawcą przemocy domowej;
  - strategiczne podejście do rozwiązywania problemów społecznych wynikających z zaburzeń psychicznych,
  - działania na rzecz powrotu chorego do sprawnego życia
  - standardy współpracy z klientem: kwestie administracyjne, prawne i etyczne; formy pracy terapeutycznej z osobami zaburzonymi psychicznie; wskazówki metodyczne do pracy.

 4. Zaburzenia psychiczne a zaburzenia osobowości (rozróżnienie, praktyczne wskazówki diagnostyczne, zaburzenia osobowości a rys osobowościowy).

 5.  Motywowanie podopiecznego do zmiany w zależności od typu osobowości, elementy dialogu motywującego.

 6.  Podejście systemowe do problemów w rodzinie (diagnoza i opis objawu jako zaburzenia systemu rodzinnego)

 7.  Elementy interwencji kryzysowej (jak rozmawiać z osobą w trudnej sytuacji, objawy ASD i PTSD). 

Pliki do pobrania:

Diagnoza kuratorska w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi