Harmonogram

 

1. Czynności stron i organów dokonywane z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego elektroniczne postępowanie upominawcze.

2. Zagadnienie stosowania przepisów ogólnych przewidujących dokonywanie czynności za pomocą systemu teleinformatycznego – brak zintegrowanego systemu teleinformatycznego obsługującego wszystkie toczące się w Polsce postępowania cywilne (przedłużające się od wielu lat prace nad systemem).

3. Zakres zastosowania systemów teleinformatycznych funkcjonujących w poszczególnych sądach.

4. Dopuszczalny zakres dokonywania czynności sądowych i czynności procesowych z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

5. Przeprowadzanie dowodów z wykorzystaniem telekonferencji.

6. Dowód z dokumentu elektronicznego – przeprowadzenie dowodu z elektronicznego dokumentu zawierającego tekst (w tym z dokumentu z podpisem elektronicznym), dowód z dokumentu zawierającego zapis obrazu lub dźwięku.

7. Nagrywanie przebiegu czynności procesowych przez sąd oraz przez uczestników postępowania.

8. Protokół elektroniczny i niedopuszczalność jego sprostowania.

9. Elektroniczna licytacja ruchomości – wdrażanie systemu teleinformatycznego obsługującego e-licytacje.

10. Akta spraw egzekucyjnych prowadzone w formie elektronicznej.


Pliki do pobrania:

Czynności elektroniczne w postępowaniu cywilnym 2022