Harmonogram

 1. Część I : merytoryczno-praktyczna:

 2. Rozpoznawanie pierwszych symptomów sytuacji niebezpiecznej:
  - czytanie zachowania - obserwacja otoczenia

 3. Prawidłowa komunikacja jako podstawa w sytuacjach zagrożenia:
  - zasady komunikacji - aktywne słuchanie

 4. Psychologię zagrożenia bezpieczeństwa:
  - postawy ofiary i agresora,
  - zachowania wskazane i zachowania zabronione.

 5. Postępowanie z agresywnym klientem:
  - klient zdenerwowany, czy agresywny - typy zachowań klientów

 6. Postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia:
  - w siedzibie sądu
  - w miejscu zamieszkania klienta

 7. Procedury postępowania z napastnikiem nieuzbrojonym i uzbrojonym.

 8. Praktyczne szkolenie z obchodzenia się z dozwolonymi środkami samoobrony
  - gaz pieprzowy,
  - paralizator,
  - pałka teleskopowa
  - broń hukowa


 9. Część II : Samoobrona – zajęcia praktyczne z instruktorem* * punkt dodatkowy, rozszerzający wiedzę z części I;
  możliwość realizacji skróconej wersji tego samego dnia co część I, lub rozszerzonej dnia następnego

Pliki do pobrania:

Bezpieczeństwo i samoobrona w pracy urzędnika sądowego 2022