HARMONOGRAM

 

I. Część merytoryczno-praktyczna

 

1. Rozpoznawanie pierwszych symptomów sytuacji niebezpiecznej.

- czytanie zachowania

- obserwacja otoczenia

 

2. Prawidłowa komunikacja jako podstawa w sytuacjach zagrożenia

- zasady komunikacji

- aktywne słuchanie

3. Psychologię zagrożenia bezpieczeństwa

- postawy ofiary i agresora,

- zachowania wskazane i zachowania zabronione.

 

4. Postępowanie z agresywnym klientem

- klient zdenerwowany, czy agresywny

- typy zachowań klientów

 

5. Postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia

- w siedzibie sądu

- w miejscu zamieszkania klienta

 

6. Procedury postępowania z napastnikiem nieuzbrojonym i uzbrojonym.

 

7. Praktyczne szkolenie z obchodzenia się z dozwolonymi środkami samoobrony. (gaz pieprzowy, paralizator, pałka teleskopowa, broń hukowa)

 

II. Samoobrona – zajęcia praktyczne z instruktorem*

* punkt dodatkowy, rozszerzający wiedzę z części I; możliwość realizacji skróconej wersji tego samego dnia co część I, lub rozszerzonej dnia następnego. 


Pliki do pobrania:

Bezpieczeństwo i samoobrona w pracy kuratora sądowego